MODLITWA (do prywatnego odmawiania)

Panie Jezu Chryste, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, wysławiamy Cię za nieogarniony dar twojej miłości i moc łaski okazanej w twoich Sługach, którzy "dla chwały Twojego Imienia" przyjęli śmierć męczeńską, dochowując w prześladowaniach wierności swojemu chrześcijańskiemu powołaniu, na wielorakich drogach życia.

Racz, Panie, wsławić te Sługi Twoje chwałą ołtarzy a mnie za ich przyczyną udziel łaski .................., o którą ufnie Cię proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Strona główna błogosławieni