NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE

DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR WYNIESIENIA NA OŁTARZE

NOWYCH BŁOGOSŁAWIONYCH WERBISTÓW

1. Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu i ekspozycja.

2. Część pierwsza

(Łk 22, 14-16) "A Gdy nadeszła pora, (Jezus) zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: "Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym"".

Gdy nadszedł Wielki Czwartek, 5 lutego 1940 roku, zamknięci w obozie w Nowym Porcie księża, gorąco pragnęli spożyć Paschę z Panem zanim będą cierpieć. Odprawili więc tego dnia Mszę Świętą i przyjęli Komunię, która dla wielu stała się wiatykiem, a najpierw dla Ojca Kubisty, który zginął miesiąc później.

Jezu, ukryty w Hostii, dziękujemy Ci za to, że spożyłeś z nimi tę Paschę, żeś ich tak cudownie przemienił, że stali się dla nas świadectwem. Dziękujemy żeś zaspokoił ich duchowy głód, gdyż fizycznego głodu nikt nie pozwolił im zaspokoić.

3. Pieśń - "Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud"

4. Część druga

Panie Jezu, kiedy 7 października 1941 roku, podczas aresztowania Ojca Giczela żołdacy splugawili Twój Majestat, rozsypując Najświętszy Sakrament, podniósł Cię, jak Szymon z Cyreny, brat Grzegorz Frąckowiak. Potem, wraz z wiernymi, adorował przed Tobą całą noc, a nad ranem rozdał Cię na pokarm zebranym. Kiedy już zdecydował upodobnić się do Ciebie tak bardzo, że chciał siebie samego poświęcić za braci, nie chciał tego zrobić nie nakarmiwszy się najpierw Tobą. Dlatego poszedł do Ojca Kiczki po Twoje przebaczenie i po Posiłek na drogę. Dzięki Ci, Panie, że oddając się mu przemieniłeś go tak, że Ciebie samego widzimy w jego czynach.

5. Pieśń "Serce Twe, Jezu, miłością goreje"

6. Część trzecia

(J 6, 10-13) "Jezus rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów".

Kiedy O. Liguda stał się porządkowym naszej izby i dzielił chleb, nasze zgłodniałe oczy widziały, że to jest człowiek prawy, uczciwy, kapłan według Serca Bożego. Tak wspomina O. Ligudę współwięzień, jeden z tych, za którymi nie zbierano ułomków, nie napełniano nimi koszów, jeden z tych, którzy się nie nasycili...

Dziękujemy Ci, Panie za świadectwo naszych braci i za to, że wraz z całym Kościołem możemy do nich zwracać się o pośrednictwo i pomoc. Spraw Panie, by w nas była choć część ich wiary i ducha.

7. Pieśń - "Panie dobry, jak chleb"

8. Modlitwa dziękczynna

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że raczyłeś zamieszkać w sercach Grzegorza Frąckowiaka, Stanisława Kubisty, Alojzego Ligudy i Ludwika Mzyka. Dzięki czynimy i za to, że przez ich męczeńską śmierć przemówiłeś, Panie i do naszych serc. Daj, abyśmy się stali godnymi ich naśladowcami tak we czci, oddawanej Tobie w Najświętszym Sakramencie, jak też w gotowości, by umrzeć dla Prawdy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

9. Pieśń - Przed tak wielkim Sakramentem

10. Błogosławieństwo


Strona główna błogosławieni